Nedir.Org *
admin

Savunma İstem Yazısı Nedir

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
İşveren olay tespit tutanağından yola çıkarak personelden yazılı savunması talep etmek için “Savunma Talep Formu” oluşturmalıdır. Bu formla birlikte işveren, kendisine tutanakla aktarılan olayı doğrudan savunma talep formunda belirterek işçinin iddialara karşılık savunmasını iletmesini talep eder. Bu form personele yapılan bir bildirim olduğu için imza karşılığında personele teslim edilmelidir. Bu kural İş Kanunu Madde 109’da düzenlenmiştir.

Örnek:
Bu örneğin word dosyası halindeki formatını dosyalar bölümünden ücretsiz indirebilirsiniz. 

Savunma İstem Yazısı Örneği


İstanbul,
__/__/2016

Sayın _______________, ________________________olarak görev yaptığınız şirketimizde …./…../….. tarihli tutanak uyarınca, İşyerinde mesai saatleri içerisinde işiniz ve görevinizle meşgul olmanız gerekirken ve bu konuda daha önce sözlü olarak uyarılmasına rağmen çalışma saatleri içerisinde sürekli olarak cep telefonunuz ile meşgul olduğunuz ve amiriniz konumunda olan kişilere karşı tehdit içerikli konuşmalar yaptığınız tespit edilmiştir.Konu ile ilgili yazılı açıklamalarınızı işbu yazının tebliğinden itibaren bir (1) iş günü içerisinde bizimle paylaşmanızı dikkatinize sunar, aksi halde savunma verme hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınızı bildiririz.

…./…../2016     

 Tebliğ Eden                                                                      Tebellüğ Eden                                        
İşveren / İşveren Vekili                                                   Adı-soyadı İmza         
Kaşe İmza

Savunma, işçi tarafından el yazısı ile kendisine iletilen Savunma Talep Formuna cevaben yazılmalı ve işçinin imzasını taşımalıdır.
Bilgisayar ortamında veya başka bir kişi tarafından yazılmış savunmalar geçerli kabul edilmemektedir.
Savunma talep formunda personele savunmasını vermesi için makul bir süre tanınmalıdır. Bu süreler içerisinde savunmanın verilmesi istenebilir.

İfadeden Kaçınma Durumu


Bu noktada bazı işçiler olayla ilgili savunmalarını yazarak ilgili mercie iletmekte, bazıları ise ifadeden kaçınmaktadır. Yazılı savunma vermek istemeyen personel için yapılması gereken 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 109’da belirtildiği gibi “imzadan imtina ettiği” an itibariyle bu durumun bir tutanakla tespitidir. Kısaca işçinin, savunmayı belgelendirmediği/cevaplandırmadığı takdirde savunma hakkından feragat ettiği de yazıda açıklanmalıdır.Örnek: “ Savunma istem yazısı üzerine; ilgili kişinin adı/soyadı iş bu yazıyı tebliğ almaktan ve imza atmaktan imtina etmiştir. ..../...../..... ” notu düşülerek şahit ve tanıklar huzurunda imza altına alınır. İşçiler genellikle bu gibi durumlarda imzadan kaçına bilmekteler imzadan imtina etmek bir çıkış yolu değil işçi için durumu dada da çıkılmaz hale getirmektedir. İşveren veya vekilinin bu durumu tutanakla tespit edip bir veya iki şahitle imza altına alması yeterli görülmektedir.İşçinin uyarı ve ihtarı tebliğ almaması durumunda işçiye iadeli taahhütlü mektup veya noter vasıtasıyla gönderilmesinde yarar vardır.

Savunma İstem Yazısı Resimleri

Savunma İstem Yazısı Sunumları

  • 1
    Önizleme: 3 ay önce

    Savunma istem yazısı örneği (Word)

    (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
    SAVUNMA İSTEM YAZISIİstanbul, __/__/2016Sayın _______________, ________________________olarak görev yaptığınız şirketimizde …./…../….. tarihli tutanak uyarınca, İşyerinde mesai saatleri içerisinde işiniz ve görevinizle meşgul olmanız gerekirken ve bu konuda daha önce sözlü olarak uyarılmasına rağmen çalışma saatleri içerisinde sürekli olarak cep telefonunuz ile meşgul olduğunuz ve amiriniz konumunda olan kişilere karşı tehdit içerikli konuşmalar yaptığınız tespit edilmiştir.Konu ile ilgili yazılı açıklamalarınızı işbu yazının tebliğinden itibaren bir (1) iş günü içerisinde bizimle paylaşmanızı dikkatinize sunar, aksi halde savunma verme hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınızı bildiririz. …./…../2016Tebliğ Eden Tebellüğ Eden İşveren / İşveren Vekili Adı-soyadı İmzaKaşe İmza

Savunma İstem Yazısı Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Savunma İstem Yazısı Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)
Facebook Grubumuz

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin